گواهی سمتا

 • طراحی و مشاوره برای سیستم های برق اضطراری با استانداردهای نظامی
 • تامین انواع UPS (ماژولار _ رک‌مونت) با برند Delta
 • تامین انواع سلول های باتری های لیتیوم
 • طراحی و تولید انواع پک باتری لیتیوم با AMS های مربوطه
 • ارائهUPS ها با باتری لیتیوم
 • ارائه انواع استابلایزرهای مورد نیاز صنعت نظامی
 • تعمیر انواع موتور برق و دیزل ژنراتور
 • طراحی و تولید انواع آداپتورهای نظامی
 • طراحی و اجرای نیروگاه های خورشیدی در مقیاس های مختلف
 • تعمیر بردهای الکترونیکی دراستاندارد نظامی(مرکز خدمات اریسا)
 • تعمیر انواع ماشینهای اداری (مرکز خدمات اریسا)
 • تعمیر انواع UPS ها علی الخصوص برند APC (مرکز تعمیرات اریسا(
 • مهندسی معکوس انواع بردها( مرکز تعمیرات اریسا)