• مشاوره و طراحی برای سیستم های برق اضطرای در شبکه های مخابرات و صنعت برق
  • تامین انواع باتری برای مصارف نیروگاهی و شبکه های مخابرات ( خانه باتری اریسا )
  • تامین انواع UPS مورد نیاز مراکز مخابراتی
  • تامین انواع باتری پک لیتیوم با طراحی BMSهای مربوطه (خانه باتری اریسا)
  • ارائه سامانه مدیریت باتری در BTSها و شبکه های مخابراتی(همراه- رایتل- ایرانسل)
  • تامین انواع دیزل ژنراتور و موتور برق
  • تامین انواع تجهیزات نیروگاهی با برند های اصلی
  • تعمیر انواع ماشین های اداری و بردهای صنعتی الکترونیکی در مرکز تعمیرات اریسا